Polityka prywatności


Informacje ogólne:

1) Operatorem oraz administratorem Serwisu fuka.pl jest
Pracownia Ceramiki FUKA Sandra Wilczyńska z siedzibą w Toruniu przy ul .Podgórnej 26

2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej oraz sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

3) Przekazane dane osobowe przetwarzane są przez Operatora w celach realizacji zadań Serwisu, tj. realizacji zamówień, kontaktu za pomocą formularza kontaktowego oraz wysyłki newslettera, jeśli klient wyrazi na to zgodę.

4) Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5) Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).

7) Pliki cookies zapisywane są przez Pracownię Ceramiki FUKA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Z poziomu ustawień przeglądarki internetowej można wyłączyć zapisywanie cookies.

8) Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z wymienionych praw prosimy o kontakt na: sklep@fuka.pl

Informacje o plikach cookies:

1) Serwis korzysta z plików cookies.
2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

5) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na podstronach Serwisu.
1) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3)Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.
4)Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu z Operatorem Serwisu lub wysyłki newslettera.
Przechowywanie oraz zabezpieczenie danych:

1) Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:

1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
3. Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

2) Każdy Klient ma dodatkowo prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem Panelu Klienta.

3) Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Postanowienia końcowe:

1) Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie.

2) W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu.